Forside -> Tidligere arrangementer -> 2008 Program -> KÝbenhavn

World Usability Day om Cultural Usability Projektet

Torsdag, 13. november 2008, kl. 15:00-16:40

Sted: Auditorium 2, IT-Universitetet i København, Rued Langgaardsvej 7, København
Tilmelding: On-line på SIGCHI.dk eller på copenhagen@worldusabilityday.dk

Informationsteknologi bliver i stigende grad tilgængelig for stadig flere og mere kulturelt forskellige grupper af mennesker. Som oftest er det de sociale og organisatoriske aspekters af systemerne snarere end deres tekniske kvaliteter, der afgør om systemerne bliver accepteret og succesrige. For at kunne arbejde systematisk med disse aspekter må vi kunne evaluere systemernes brugervenlighed. Systemers brugervenlighed varierer imidlertid med den kulturelle kontekst, ligesom evalueringsmetoderne og rammerne til at vurdere brugervenligheden med gør det. Således vil forskelligt skolede moderatorer i varierende kulturelle kontekster analysere det samme stimuli via brugerundersøgelser og ikke nødvendigvis nå til de samme resultater.

I Cultural Usability -projektet undersøger vi tilpasningen af metoder til evaluering af systemers brugervenlighed til nye kulturelle kontekster. Projektets fokus er på evaluering af brugervenlighed i hhv Kina, Indien og Danmark. Projektet har nu været i gang i nogle år og vi er nu klar til at præsentere resultaterne af de videnskabelige undersøgelser og de erfaringer som er draget i praksis.

Agenda:

15.00 Introduktion til Cultural Usability projektet, v. Torkil Clemmensen

15.10 Relevante internationale cases, v. Steen Filskov Andersen

Præsentation af relevant(e), international(e) case(s) med fokus på aspekter vedr. kulturelle problemstillinger og løsningsforslag til, hvordan man i planlægningsfasen såvel som under udførslen kan takle disse problemstillinger.

15.40 Persona metoden ud fra kulturelt perspektiv, v. Lene Nielsen

Personas metoden skal gerne give udviklere den samme forståelse for brugerne, men hvad sker der når man giver den samme personas beskrivelse til udviklere og designere fra tre forskellige kulturer og beder dem om at fortolke teksten?

16.10 Kulturelle forskelle i brugervenlighedsproblemer og brugskvalitet, v. Torkil Clemmensen

I Cultural Usability projektet har vi indtil nu især undersøgt forskellige kulturelle aspekter af selve test-delen i brugervenlighedstest med tænke-højt metoden: a) instruktioner til brugeren, b) brugerens verbalisering, c) moderators/evalautors ’læsning’ af brugeren og d) relationen mellem bruger og moderator. Vi har også fundet væsentlige kulturelle forskelle i hvad der opfattes som brugskvalitet og dermed brugervenlighedsproblemer. Jeg præsenterer disse resultater og lægger op til diskussion af gyldigheden og anvendelsen af denne viden.

16.40 Afslutning

Torkil Clemmensen er lektor på Institut for Informatik, CBS, og projektkoordinator på Cultural Usability projektet.
Lene nielsen er Brugervenlighedskonsulent og Ph.d. i personas og scenarier
Steen Filskov Andersen er Usability Specialist hos Snitker & Co.

Læs mere om projektet:
http://culturalusability.cbs.dk/

 

Arrangeret i Danmark af:

SIGCHI.dk - Interaktsiondesign i Danmark