Forside -> Tidligere arrangementer -> 2006 Program -> KÝbenhavn

World Usability Day 2006 - København

SIGCHI.dk markerede i København World Usability Day med et arrangement arrangeret i samarbejde med netværket for forskningsbaseret brugerdrevet innovation, NFBi

Program for arrangementet

09:00 - 12:00

Modul 1

"Usability beyond usability"
For dig der er erfaren usability-person og gerne vil vide mere om nye metoder til brugerinddragelse. Du får tre 30-minutters oplæg fra forskere og virksomheder der arbejder med frontlinje-usability, med efterfølgende workshop.
Moderator: Mads Bødker, IT-Universitetet

"Designability", Johan Redström, Research Director, Interactive Institute: Design Studio, Sweden and Visiting Assoc. Prof., Center for Design Research, Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen.
User-centred design can be seen as an attempt to bring the realms of design/designer and use/user closer together. Much existing usability-oriented work builds on the idea that there is something called ‘use’ we can study, analyse and then use as a basis for design. The reality is that things typically work the other way around: only when something has been created can it be used. In this sense, design by necessity precedes use. While we can try to find ways of working around this using iterative design processes and continuous refinement of existing (kinds of) objects, an alternative strategy would be to take another look at the relations between design and use, and especially at examples where this difference is beginning to dissolve.

"Skal vi se på brugerne?", v. Lene Nielsen og Janni Nielsen
Hvordan får vi nye måder at se på brugerne på? Lene Nielsen, brugervenlighedskonsulent Snitker & Co og adjunkt, Informatik, CBS om Personas som metode til at få en anden forståelse af brugerne. Janni Nielsen, professor Informatik, CBS om Cultural Probes som en måde at forstå det hele menneske.

Workshop
Deltagerne deles op i grupper og får en række produkt-orienterede opgaver, der samler op på oplæggene med udgangspunkt i deltagernes erfaringer. Workshoppen samles op i et notat, som deltagerne efterfølgende får tilsendt sammen med oplægsholdernes PowerPoints.

12:30 - 15:00

Modul 2

"Usability at work"
For dig der allerede ved meget - eller gerne vil vide mere - om konkrete erfaringer med usability: hvilke udfordringer har usability-folk i det daglige arbejde, hvordan er deres arbejdsvilkår internt i organisationen, hvad virker og hvad gør ikke. Måske kommer du fra en virksomhed med en etableret usability-funktion eller fra en virksomhed med planer om at integrere usability i produktionen. Du får tre 30-minutters oplæg plus en efterfølgende diskussion.

Moderator: Morten Harning

"Usability-metoder i praksis - en undersøgelse", v. Kasper Hornbæk, Datalogisk Institut, Københavns Universitet:
Igennem de seneste år har vi på Københavns Universitet arbejdet med at forstå hvordan arbejde med brugbarhed foregår i relation til systemudvikling. Intentionen med dette arbejde er at generere anbefalinger og metoder som har større og mere effektiv indflydelse på systemudvikling. Oplæget præsenterer data fra vores studier af brugsvenlighedsspecialister og udviklere. Særligt beskrives hvordan arbejde med brugbarhed kan gennemføres og rapporteres bedre.

"Godt du kom, Userminds!", v. Berit Krickhahn, usabilitykonsulent og partner, Userminds
Hvordan bruger man bedst eksterne usabilitykonsulenter og hvordan får man mest ud af samarbejdet? Userminds giver konkrete erfaringer om samarbejdet mellem virksomheden og usabilitykonsulenten: usabilitymetoder, kunden som aktiv deltager, præsentation af testresultater, forankring af usability hos kunden, mm.

"Tre skridt mod midten" v. Hans Roed Mark, Microsoft
Oplæget beskriver erfaringer fra Microsoft Dynamics med at bringe brugerne tættere på centrum for produktudviklingsprocessen.

Diskussionen samles op i et notat, der sammen med PP's fra oplægsholderne tilsendes deltagerne efterfølgende.
15:00 - 17:00

Modul 3

"Brugervenlighed som konkurrenceparameter"
For dig som gerne vil bruge et komprimeret på-vej-hjem-møde til at høre mere om hvad brugervenlighed kan gøre for dig og din virksomhed, hvad enten du arbejder med apparat-design eller design af desktop interfaces.
Moderator: Arne Vollertsen, NFBi

Thomas Visby Snitker, brugervenlighedskonsulent i Snitker & Co. og forfatter til "Breaking Through to the Other Side", taler om hvordan brugervenlighed virkelig betyder noget for bundlinjen.  I nogle virksomheder har brugervenlighed fået en strategisk betydning, fx fordi deres website har en afgørende rolle for at sælge deres produkter eller formidle deres tjenester. Han giver også sit bud på det næste
paradigmeskift inden for bruger-orienterede konkurrenceparametre.

"Website til syn" - tre deltagere får gennemgået deres website - usability-tjek udført af studerende  fra IT-Universitetet

Tid & Sted:

14/11-06: Kl 9.00 til 18.00
IT-universitetet
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

Entre priser: Alle interesserede: Gratis

Arrangør:

NFBi-netværket; www.brugerdrevetinnovation.dk; info@brugerdrevetinnovation.dk; 89 42 57 57
SIGCHI.dk; www.sigchi.dk

 

Arrangeret i Danmark af:

SIGCHI.dk - Interaktsiondesign i Danmark

 

I 2006 samarbejde med:

Netværk for forskningsbaseret brugerdrevet innovation NiBFIKTForum :: Information - Kommunikation - Teknologi