Forside -> Tidligere arrangementer -> 2006 Program -> Århus

World Usability Day 2006 - Århus

SIGCHI.dk markerede i Århus World Usability Day med et arrangement arrangeret i samarbejde med netværket for forskningsbaseret brugerdrevet innovation, NFBi

Program for arrangementet

09:00 - 12:00

Modul 1

"Usability beyond usability"
For dig der er erfaren usability-person og gerne vil vide mere om nye metoder til brugerinddragelse. Du får tre 30-minutters oplæg fra forskere og virksomheder der arbejder med frontlinje-usability, med efterfølgende workshop.
Moderator: Olav Bertelsen, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet.

"Usability og et interaktivt spisebord...?", v. Marianne Graves, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
Når computere smelter sammen med fysiske rum bliver der behov for at gentænke hvad usability er for en størrelse. Ydermere bruger vi i stigende grad computere i vores hverdagsliv og hjem. Også dette provokerer eksisterende idealer omkring usability. Med udgangspunkt i projekter, der arbejder med nye interaktionsformer i det private hjem, giver Marianne Graves eksempler på forskellige former for brugerinddragelse i design-processer og evalueringer af systemer.

"Brugerinddragelse og æstetiske websider - www.pilgrim.dk", v specialestuderende Inge Mølgaard, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
Evalueringer af Pilgrims webside har påpeget, at websidens høje niveau af brugervenlighed medvirker til, at websidens budskab og afsender fremstår meget neutral. Hermed bekræfter evalueringerne relevansen af at inddrage æstetik og oplevelser i designet af Pilgrims webside for at differentiere og levendegøre virksomhedens identitet. Men hvad kan man konkret gøre, når man ønsker at designe for æstetik og ikke kun traditionelle brugervenlighedsstandarder? I oplægget giver Inge Mølgaard et bud på, hvordan man kan inddrage brugere i udviklingen af websider, når man ønsker at designe for æstetiske oplevelser.

"Kommerciel usability!" v.  Lotte Jepsen og Asger Østerbæk, Designit
Som Strategic Design Consultancy har vi rammer, der ikke ligner typiske rammer. Tid, økonomi og konstant vekslende projekter nødvendiggør hurtig og effektiv usability i hele designprocessen. Vi vil i vores oplæg fokusere på, hvilke usability-metoder vi bruger og har succes med i vores hverdag som strategisk designvirksomhed.

Workshop
Deltagerne deles op i grupper og får en række produkt-orienterede opgaver, der samler op på oplæggene med udgangspunkt i deltagernes erfaringer. Workshoppen samles op i et notat, som deltagerne efterfølgende får tilsendt sammen med oplægsholdernes PowerPoints.

12:30 - 15:00

Modul 2

"Usability at work"
For dig der allerede ved meget - eller gerne vil vide mere - om konkrete erfaringer med usability: hvilke udfordringer har usability-folk i det daglige arbejde, hvordan er deres arbejdsvilkår internt i organisationen, hvad virker og hvad gør ikke. Måske kommer du fra en virksomhed med en etableret usability-funktion eller fra en virksomhed med planer om at integrere usability i produktionen. Du får tre 30-minutters oplæg plus en efterfølgende diskussion.
Moderator: Christina Brodersen

"Usability i organisationer", v. Julia Gardner, UNI-C
"Min kollega og jeg har interesseret os for usability i et års tid, men vi bliver alt for sjældent inddraget i udviklingsprojekter. Hvordan slår vi igennem i vores organisation?" Julia Gardners oplæg gennemgår betydningen af ledelsesmæssig opbakning, synlighed, organisatoriske spørgsmål og samarbejde med kollegaer.

"Prototyping - vær konkret", v. Henrik Olsen, guuui.com
Vær konkret i stedet for abstrakt. Prototyping er et effektivt ledelses- og salgsredskab og et godt programmeringsgrundlag. Kunderne er glade, fordi de kan se hvad de får. Projektlederne er glade, fordi de hurtigt kan vise et konkret resultat. Og programmørerne er glade, fordi de får overblik over deres opgaver. Henrik Olsen, freelance usability ekspert, introducerer prototyping-begrebet og viser eksempler. 

"Fra engangskamera til virksomhedsstrategi"
v. Jens Hofman Hansen og Michael Poltorak Nielsen, Statsbibliotekets usabilitygruppe.
På Statsbiblioteket har brugerne ført dagbøger og fotograferet deres opfattelse af god service med engangskameraer. Resultatet er et næsten voyeuristisk indblik i brugernes arbejdsdag og studieliv. Jens Hofman Hansen og Michael Poltorak Nielsen fortæller om, hvordan disse meget subjektive rapporteringer har fået organisationel accept og har haft indvirkning på Statsbibliotekets virksomhedsstrategi.

Diskussionen samles op i et notat, der sammen med PP's fra oplægsholderne tilsendes deltagerne efterfølgende.

15:00 - 17:00

Modul 3

"Brugervenlighed som konkurrenceparameter"
For dig som gerne vil bruge et komprimeret på-vej-hjem-møde til at høre mere om hvad brugervenlighed kan gøre for dig og din virksomhed, hvad enten du arbejder med apparat-design eller design af desktop interfaces.
Moderator: Jacob Rolf Jensen, NFBi

"Små ændringer har store konsekvenser - usability fra et forretningsmæssigt synspunkt på et af Danmarks største websites", v. Morten E. Madsen, chef for forretning og udvikling på dba.dk.
Hør om hvordan dba.dk flytter udvikling på baggrund af usabilitytests. Hør om hvilke konsekvenser det har, også set med forretningsmæssige øjne. Det er små ændringer, der giver store brugermæssige oplevelser og har betydning for bundlinien. I den forbindelse vil Morten E. Madsen vise hvilke ændringer dba.dk har lavet og hvilke konsekvenser det har haft.

"Website til syn" - tre deltagere får gennemgået deres website - usability-tjek udført af et hold datalogi-studerende

Tid & Sted:

14/11-06: Kl 9.00 til 18.00
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Århus N

Entre priser: Alle interesserede: Gratis

Arrangør:

NFBi-netværket; www.brugerdrevetinnovation.dk; info@brugerdrevetinnovation.dk; 89 42 57 57
SIGCHI.dk; www.sigchi.dk

 

Arrangeret i Danmark af:

SIGCHI.dk - Interaktsiondesign i Danmark

 

I 2006 samarbejde med:

Netværk for forskningsbaseret brugerdrevet innovation NiBFIKTForum :: Information - Kommunikation - Teknologi