Forside -> Tidligere arrangementer -> 2006 Program -> Aalborg

World Usability Day 2006 - Aalborg

I anledning af den årligt tilbagevendende internationale World Usability Day afholdt NiBF den 14. november 2006 en erhvervsorienteret minikonference - i samarbejde med IKT Forum og SIGCHI.dk.

Fagområdet usability angik bredt udviklingen af produkter og processer med brugeren i centrum og lagde sig således tæt op af den daværende offentlige debat om, hvorledes innovation og produktudvikling ville være Danmarks bedste mulighed for at klare sig i globaliseringskapløbet.

Dette nordjyske bidrag til World Usability Day havde netop til hensigt at gøre det regionale erhvervsliv opmærksom på, hvorledes usability-fagområdet med sin mangeårige erfaring i brugerinddragelse og brugerfokus i udviklingsprocessen kunne føje værdi til de fleste udviklingsprojekter.

Minikonferencen indledtes med keynote af chefredaktør Ulrik Haagerup fra Nordjyske Medier, som på sædvanlig polemisk måde anskueliggjorde globaliseringens mange udfordringer - og ikke mindst muligheder. Herefter fulgte et program, som berørte forskellige aspekter ved usability-arbejde - metoder, processer, test, integration i virksomheden og web-design. Det var arrangørernes forhåbning, at deltagerne ved arrangementets afslutning - godt tre timer senere - havde fået en grundlæggende forståelse for, hvilke kvaliteter usability-området tilbyder de virksomheder, som ønsker at arbejde professionelt med produktudvikling.

Minikonferencen afholdtes på Lindholm Brygge i Nørresundby, hvor Motorola venligt stillede faciliteter til rådighed.

Program for konferencen

13.00 - 13.10 Velkomst
Ved UI designer Morten Lund, Motorola.
13.10 - 13.30 KEYNOTE :
Chefredaktør Ulrik Haagerup, Nordjyske medier
Om globaliseringens mange udfordringer - og ikke mindst muligheder. Om den gode idé og hvordan, man får den.
13.30 - 13.50 Brugerdrevet innovation: hvorfor og hvordan?
Ved Ellen Christiansen og Anne Marie Kanstrup, AAU.
Oplægget tager udgangspunkt i et forskningsprojekt
inden for el-sektoren: feedback-projektet, om design af brugergrænseflader til feedback-motiveret el-besparelse i boligen.
13.50 - 14.10 Brugerdreven innovation - fra
interview til designstrategi

Ved Søren Bolvig, ph.d.-studerende,
Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet.
Oplægget opridser de udfordringer, Le Klint, som en traditionel designvirksomhed med et stærkt brand, står over for i en globaliseret verden. Dernæst præsenteres, hvordan interviewmateriale dannede basis for en interdisciplinær workshop med det mål at kortlægge indsatsområder for en ny designstrategi.

Oplægget Kommerciel brugervenlighed ved Jacob Quorning, Creuna,
udgår af programmet.

14.10 - 14.50 Kaffe og networking
14.50 - 15.10 Usability-evaluering: metode og praksis
Ved lektor Jan Stage, Institut for Datalogi, AAU.
Usability handler om at skabe og forbedre software-produkter i forhold til brugerne. En usability-evaluering gennemføres for at undersøge, om brugerne af et givet produkt rent faktisk kan anvende det. Dette foredrag vil give en oversigt over eksisterende metoder til usability-evaluering og diskuterer de problemer, der opstår, når metoderne anvendes i praksis. I forlængelse heraf introduceres nye metoder til usability-evaluering, som passer bedre inden for rammerne for moderne software-udvikling.
15.10 - 15.30

Usability-evaluering:
integrering i en software-virksomhed

Ved Nikolaj Kolbe og Morten Klitgaard Christiansen,
User Experience Designers, ETI A/S.
ETI har gennem fire år arbejdet med at forbedre brugbarheden af firmaets software-produkter. Dette indlæg handler om arbejdet med at integrere usability-aktiviteter i firmaets udviklingsmodel, erfaringerne med de metoder til usability-evaluering, som er prøvet af, samt bestræbelserne på at overbevise andre i virksomheden om, at usability-arbejde betaler sig.

15.30 - 15.50

KMD:Lab - fokus på innovation
Ved Linda Passarge, KMD
I 2005 etablerede KMD:Lab sig i et fælles innovationsmiljø på IT Universitetet i København. KMD:Lab er KMD’s innovationsforum, som arbejder med at kvalificere innovationsprojekter, der kan udvikle den eksisterende forretning. Dette oplæg handler om, hvorledes KMD:Lab udvikler, afprøver og implementerer metoder, der frisætter det fulde potentiale i forretningsmuligheder og idéer. Det handler også om, hvordan man fremmer en virksomhedskultur, hvor alle er parate til individuel og kollektiv forandring.

15.50 - 16.00 Afrunding
Ved Morten Lund, Motorola

 

Kontakt

Spørgsmål vedrørende konferencens faglige indhold eller usability-området generelt kan rettes til:

Kontakt NiBF-sekretariatet for øvrige henvendelser:

 

Arrangeret i Danmark af:

SIGCHI.dk - Interaktsiondesign i Danmark

 

I 2006 samarbejde med:

Netværk for forskningsbaseret brugerdrevet innovation NiBFIKTForum :: Information - Kommunikation - Teknologi